11.02.2019

Športová masáž

Sports massage

Športová masáž je určená pre zdravých ľudí. Pozitívne ovplyvňuje telesný stav. V závislosti od požadovaného cieľa masáže sa uplatňuje prípravná, kondičná, pohotovostná masáž a masáž odstraňujúca únavu. Dôraz sa kladie na exponované časti tela. Pri správnom uplatňovaní zvyšuje efekt tréningu.