11.02.2019

Bankovanie

Cupping

Bankovanie čiže vakuoterapia je metóda alternatívnej medicíny, pri ktorej sa malá oblasť pokožky podrobí pomocou sklenených baniek podtlaku. Ten môže byť vytvorený buď ohriatím a následným samovoľným ochladením vzduchu v banke, alebo pomocou mechanického čerpadla. Banka je zvyčajne ponechaná na mieste päť až pätnásť minút.

Bankovanie sa používa ako Protibolestivá liečba pri reumatizme, bolestiach kĺbov, chrbta, hlavy, ale aj pri astme, cievnych i orgánových chorobách.